plánování

 

Pro plánování kuchyní používáme profesionální plánovací program CARAT.

Je to náš důležitý pracovní nástroj s jehož pomocí získáme pro naše zákazníky nejen grafickou podobu budoucí kuchyně, ale současně též její cenu.

Program má totiž dvě vzájemně propojené části. Grafickou a obchodní.

Náš program obsahuje prodejní a grafické katalogy všech našich značkových kuchyní, které jsou vždy aktuální.

V obchodní části mají všechny elementy ze kterých je kuchyně sestavena, své přesné katalogové označení a svou cenu.

V grafické části svou 3D podobu, přesné rozměry a vzhled.

Nemůže dojít k jakékoliv záměně nebo omylu. Vše co je nakresleno má svou cenu. Nemůže nic chybět a nemůže zde být ani nic navíc. Výsledná kalkulace je tak naprosto korektní. Tak je připravena grafická i obchodní nabídka Vaší kuchyně. Další pokračování je pak již jen Smlouva - potvrzení objednávky se zákazníkem. Další výstup programu je objednávka do výrobního závodu a k dalším dodavatelům. Opět nemůže být nic zapomenuto, nic nemůže být objednáno chybně. Náš program by na to upozornil.

Obě části programu CARAT spolu perfektně spolupracují.

Grafická část je samozřejmě nejatraktivnější. Pro některé zákazníky, kteří nemají takovou představivost, je hodně důležitá a jsou za ní vděční. Konečně mohou vidět svou budoucí kuchyni na obrazovce monitoru. CARAT má perfektní grafiku, fotografická znázornění budoucí kuchyně jsou jedinečná. Na následujících obrázcích vidíte jak si můžeme například barevně ladit stále stejnou sestavu. Můžeme vidět i to jak budou vypadat elektrospotřebiče od různých značek a jak se budou v té které barevné kombinaci vyjímat. V této oblasti je CARAT náš velký pomocník.